Toàn ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2011

Thứ ba - 13/12/2011 03:43
Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng tại cuộc họp giao ban tình hình thực hiện công tác tháng 11 và Chương trình công tác tháng 12 ngày 12/12/2011. Cùng tham dự có các Phó Tổng Giám đốc: Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo, Đỗ Thị Xuân Phương và Trưởng, phó các Ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.
Đẩy mạnh việc hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nước rút
Đẩy mạnh việc hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nước rút

Trong tháng, các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam đã tập trung hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ, trong đó một số kết quả nổi bật là: Ban THCS BHXH chuẩn bị tài liệu giúp Tổng Giám đốc báo cáo Ban Bí thư về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 26/5/1997 và xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới; phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH tổ chức Hội thảo đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Luật BHXH tại khu vực phía Bắc; Ban Thu cùng các Ban liên quan tham mưu lãnh đạo Ngành thống nhất với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh chỉ tiêu thu BHXH, BHYT và chi BHYT năm 2011 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt; Các Ban Thu, Cấp sổ, thẻ và Kiểm tra phối hợp tổ chức hội nghị triển khai Quy định thu, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho BHXH 63 tỉnh, thành phố. Ban Thu tổ chức trực tiếp kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu năm 2011 tại một số tỉnh; kịp thời thông báo chỉ tiêu thu bổ sung năm 2011 cho BHXH các tỉnh, thành phố; Ban Thực hiện chính sách BHYT tổ chức kiểm tra BHXH các tỉnh bội chi quỹ KCB BHYT, đề xuất những biện pháp khắc phục tình trạng bội chi Quỹ KCB BHYT tại một số tỉnh; Ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở làm việc triển khai dự án "Cải tạo nhà 3 tầng trụ sở 150 Phố Vọng, Thanh Xuân, Hà Nội"; Văn phòng tham mưu lãnh đạo Ngành Tăng cường chỉ đạo BHXH TP Hà Nội đẩy nhanh việc hoàn thiện công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của BHXH các quận, huyện và BHXH thành phố; Các đơn vị: Kiểm tra, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT, Thu, Chi, Cấp Sổ, thẻ, Thi đua – Khen thưởng tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ tại BHXH các địa phương.

Tính đến ngày 30/11/2011, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là 56.090.853 người, Tăng 508.966 người (Tăng 0,92%) so với tháng 10/2011, trong đó: Tham gia BHXH, BHYT bắt buộc: 9.988.452 người (trong đó: có 7.826.157 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)), Tăng 103.055 người (Tăng 1,04%) so với tháng 10/2011; Tham gia BHXH tự nguyện: 93.062 người, Tăng 2.368 người (Tăng 2,61%) so với tháng 10/2011; Chỉ tham gia BHYT: 46.009.339 người, Tăng 403.543 người (Tăng 0,88%)  so với tháng 10/2011.

Trong tháng 11, toàn Ngành thu được 9.135,9 tỷ đồng, đưa số thu từ đầu năm lên 83.325,9 tỷ đồng, đạt 89,16% so với kế hoạch Thủ tướng giao, đạt 88,59% so với  kế hoạch Ngành giao (Tăng 8,52% so với cùng kỳ năm 2010), bao gồm: Thu BHXH bắt buộc: 58.194,1 tỷ đồng đạt 91,25% kế hoạch Ngành giao; Thu BHXH tự nguyện: 196,9 tỷ đồng, đạt 115,34% kế hoạch Ngành giao; Thu BHYT: 24.779,9 tỷ đồng, đạt 82,25% kế hoạch Ngành giao; Thu lãi chậm đóng BHXH, BHYT: 155 tỷ đồng. Trong tháng, toàn Ngành cũng chi 9.538,7 tỷ đồng, đưa số chi từ đầu năm lên 91.887,5 tỷ đồng.

Tháng 10, toàn Ngành giải quyết 54.464 lượt người hưởng chế độ BHXH, bao gồm: 10.095 người hưởng BHXH hàng tháng, 44.369 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần đưa số lũy kế từ đầu năm đến 31/11/2011 toàn Ngành giải quyết 643.571 lượt người.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các đơn vị vẫn còn một số hạn chế nhất định cần phải khắc phục. Việc rà soát để sửa đổi, bổ sung ban hành Văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác chi, giải quyết chế độ chính sách BHXH theo Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về đơn giản hoá các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu; Việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng tâm năm 2011 và kết luận của Tổng Giám đốc chưa đảm bảo tiến độ.

Hoạt động của BHXH các địa phương

BHXH các tỉnh, thành phố có nhiều cố gắng trong việc đôn đốc các đơn vị đóng BHXH, BHYT kết quả đạt 88,59% so với kế hoạch Ngành giao, Tăng 8,52% so với cùng kỳ năm 2010. Đặc biệt là một số địa phương có số thu lớn như: Bình Dương 90,8%; Đồng Nai 89,37%; Hà Nội 87,99%; TP Hồ Chí Minh 87,27% và Đà Nẵng 85,95%. 32 địa phương có tỷ lệ thu đạt trên mức bình quân chung của toàn Ngành (88,59%) trong đó 07 địa phương có tỷ lệ thu cao là: Lào Cai 95,3%; Bắc Kạn 94,54%; Hà Giang 94,53%; Trà Vinh 94,5%; Điện Biên 94,45%; Gia Lai 93,92% và Bạc Liêu 93,06%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương có tỷ lệ thu đạt dưới mức bình quân chung toàn Ngành (dưới 88,59%), trong đó có 09 địa phương có tỷ lệ thu thấp là: Bình Định 84,91%; Tuyên Quang 84,76%; Hưng Yên 84,575; Quảng Bình 83,16%; Đắk Lắk 82,17%; Sơn La 82,03%; Hà Nam 80,82%; Hòa Bình 80,76% và Yên Bái 79,58%.

BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện cấp thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia BHYT đảm bảo, kịp thời, tạo thuận lợi cho người tham gia được KCB theo quy định; chuẩn bị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia có thời hạn sử dụng từ ngay 01/01/2012. BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện cấp thẻ BHYT cho các đối tượng và cho học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2011 - 2012 đảm bảo, kịp thời, tạo thuận lợi cho người tham gia được KCB theo quy định.

Tháng 11/2011, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho các đối tượng tham gia kịp thời, đúng quy định. Tuy nhiên, còn một số vướng mắc như sau: một số trường hợp sau khi hết tuổi lao động vẫn tiếp tục làm việc và đóng BHXH tại tỉnh Đắk Nông,  kiểm tra việc giải quyết chế độ hưởng BHXH một lần tại BHXH tỉnh Phú Thọ, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH có một số tiêu thức về nhân thân không thống nhất với hồ sơ hưởng hàng tháng đang lưu trữ tại BHXH tỉnh Quảng Bình…

Trong tháng, BHXH các tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc quyết toán chi phí KCB BHYT quý III/2011 và tiếp tục phối hợp với cơ sở KCB Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi phí KCB nhằm đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân BHYT, hạn chế tình trạng lạm dụng. Tuy nhiên qua công tác kiểm tra tại BHXH tỉnh Phú Thọ vẫn có nguy cơ bội chi Quỹ KCB năm 2011 ở mức cao; một số bệnh viện có biểu hiện lạm dụng quỹ BHYT…

Trong tháng, BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp với cơ sở y tế Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi phí KCB nhằm đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân BHYT và hạn chế tình trạng lạm dụng. Tuy nhiên, trong công tác khám chữa bệnh vẫn còn một số tồn tại như: sử dụng thuốc không đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật, sử dụng thuốc ngoài danh mục, áp giá thuốc còn sai sót; việc áp giá thanh toán dịch vụ kỹ thuật siêu âm chưa thống nhất tại các cơ sở KCB.

Khởi kiện các DN chiếm dụng tiền BHXH

Số nợ BHXH Tăng cao hơn tháng trước, song số vụ khởi kiện các đơn vị có số nợ BHXH lớn và kéo dài Tăng chậm. Trong tháng, BHXH TP Hồ Chí Minh khởi kiện 22 đơn vị đưa số đơn vị khởi kiện từ đầu năm lên 153 đơn vị với tổng số nợ là 53,3 tỷ đồng, đã thu hồi được 19 tỷ đồng.

Số nợ đến 30/11/2011 là 7.093 tỷ đồng, Tăng 647,5 tỷ đồng so với số nợ tính đến 31/10/2011, chiếm 7,54% so với số phải thu, bao gồm: Nợ BHXH: 5.428,9 tỷ đồng, trong đó nợ BHTN là  259,9 tỷ đồng (nợ BHXH từ trên 1 tháng đến dưới 6 tháng là 3.465 tỷ đồng, Tăng 464,1 tỷ đồng so với tháng 10/2011; nợ BHXH từ 6 tháng trở lên là: 1.936,9 tỷ đồng, Tăng 195,8 tỷ đồng so tháng 10/2011); Nợ BHYT: 1.664,1tỷ đồng. 06 BHXH tỉnh, thành phố có tỷ lệ nợ cao so với tỷ lệ nợ chung toàn Ngành (7,54%): Đắk Nông 18,01%; Nam Định 14,65%; Hải Phòng 13,32%; Quảng Bình 13,19%; Quảng Nam 12,33%; Hòa Bình 12,15%.


Giaoban 1212 02.JPG

Chương trình công tác tháng 12/2011

Ngoài những công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao,  tháng 12 các đơn vị tập trung thực hiện những công việc chưa hoàn thành trong Chương trình công tác năm và Thông báo kết luận giao ban của Tổng Giám đốc; trong đó chỉ đạo triển khai một số công việc trọng tâm sau:

1. Tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2011 hoàn thành các công việc năm 2011, đặc biệt là chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng; giải quyết tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo việc cấp thẻ BHYT năm 2012 kịp thời cho người tham gia BHYT theo quy định; chuẩn bị công tác quyết toán tài chính năm 2011. Đẩy nhanh việc nghiệm thu, quyết toán các đề tài khoa học năm 2011.

2. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007 của BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH bắt buộc; hoàn thiện dự thảo Văn bản sửa đổi Quy chế tài chính đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện dự thảo Văn bản hướng dẫn công khai tài chính gửi BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam.

3. Thực hiện chấm điểm thi đua đối với BHXH các tỉnh, thành phố theo Quyết định 1038/QĐ-BHXH ngày 10/10/2011; lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành năm 2011.

4. Điều chỉnh dự toán 2011 cho BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Chuẩn bị số liệu giao dự toán 2012 cho BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

5. Tích cực phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng trong việc xây dựng Nghị quyết về Tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ BHXH, BHYT trình Bộ Chính trị; phối hợp với Bộ LĐTB&XH tổ chức Hội nghị –Đánh giá 5 năm thực hiện Luật BHXH – Đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung” tại TP.Hồ Chí Minh.

6. Chuẩn bị phương án tổ chức nhân sự đảm bảo các hoạt động khi Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

7. Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vịt rực thuộc BHXH Việt Nam chuẩn bị tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012; đảm bảo các hoạt động thường xuyên liên tục, hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm 2012./.


Cũng tại cuộc họp giao ban, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Lê Bạch Hồng thông báo 02 nội dung quan trọng:

 

Một là: Ngày 24/11/2011, Ban Bí thư đã có thông báo số 65-TB/TW về Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 26/05/1997 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về Tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ BHXH. Theo đó, Ban Bí thư đồng ý với đề nghị trình Bộ Chính trị xem xét để ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới.

 

Hai là: Thông báo số 296/TB-VPCP ngày 07/12/2011 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 05/11/2011về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Trong thông báo nêu rõ: Đồng ý với đề nghị của BHXH Việt Nam về việc thành lập Ban Pháp chế, Ban Đầu tư quỹ, Ban Dược và Vật tư y tế, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến; Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam tiếp tục giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam; BHXH Việt Nam hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng ký ban hành...

 

Tổng Giám đốc nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ đánh giá cao vai trò của chính sách BHXH, BHYT đối với An sinh xã hội của đất nước, do đó đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong toàn Ngành cần nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Đặng Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn