Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam năm 2017

Thứ sáu - 06/01/2017 04:30
Chiều 5/1, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương; Trần Đình Liệu; Nguyễn Minh Thảo; Đào Việt Ánh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam cùng hơn 400 cán bộ, công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam.
Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
     Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của cơ quan BHXH Việt Nam, mặc dù khối lượng công việc trong năm 2016 rất lớn, nhiều công việc mang tính cấp bách và mang tính bản lề cho giai đoạn tiếp theo, nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức trong cơ quan đã cùng với toàn Ngành nỗ lực triển khai và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó có những ưu điểm nổi bật như: Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ngành và lãnh đạo các đơn vị luôn chủ động, kịp thời, sát thực tiễn; khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được quan tâm giải quyết dứt điểm, tạo thuận lợi cho các đơn vị trong tổ chức thực hiện. Công tác quản lý cơ quan, đơn vị được tăng cường; ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương công tác được duy trì ổn định...

     Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, cùng với toàn Ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan BHXH Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cố gắng, thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm của Ngành.

     Cụ thể, nhằm tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, trong năm 2016 các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực tham mưu cho lãnh đạo Ngành trong việc tham gia với các bộ, ngành xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, nhất là hoàn chỉnh hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHXH năm 2014, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Việc làm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT... Ngoài ra, trong năm, các đơn vị đã nghiên cứu, tham gia hoàn thiện 125 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành gửi ý kiến và nhiều văn bản kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam.

     Trong năm 2016, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh (KCB) BHYT, điều chỉnh giá viện phí, thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc...Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc đã chủ động rà soát, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Ngành trong việc phối hợp với các bộ, ngành thực hiện nhiều giải pháp về: Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu quản lý và phát triển đối tượng tham gia, công tác khởi kiện, thanh tra, kiểm tra thu, nợ BHXH, BHYT, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT...

     Năm 2016, các đơn vị trực thuộc đã chủ động kịp thời nắm bắt, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ngành giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn các địa phương thực hiện. Vì vậy, năm 2016, đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tăng mạnh đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT. Đến hết 31/12/2016, số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 76,1 triệu người, đạt 101,5% kế hoạch giao, tăng 5,9 triệu người so với năm 2015. Số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đạt 256.874 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch được giao, tăng 40.128 tỷ đồng so với năm 2015. Chế độ, chính sách BHXH cho NLĐ được giải quyết kịp thời, thời gian giải quyết được rút ngắn, thủ tục hồ sơ được đơn giản hóa.Trong năm, toàn Ngành thanh toán chi phí KCB BHYT cho trên 144 triệu lượt người KCB, tăng 14 triệu người so với năm 2015. Các chính sách BHYT được triển khai thực hiện kịp thời, quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan BHXH Việt Nam trong năm 2016 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: Vẫn còn một số đơn vị, cá nhân chưa chủ động và còn lúng túng trong triển hai công việc; thiếu nhạy bén, không kịp thời nắm bắt tình hình để tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ngành, lãnh đạo đơn vị có các giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tinh thần phối hợp trong công tác của một số đơn vị, cá nhân vẫn còn chưa chặt chẽ, thiếu tính chia sẻ và tinh thần xây dựng, khiến một số công việc triển khai chậm và chưa đảm bảo chất lượng đề ra...

     Phát huy thuận lợi, khắc phục hạn chế, năm 2017, bên cạnh việc tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ trọng tâm trong chương tình công tác của Ngành, của co quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ngành, lãnh đạo đơn vị các giải pháp triển khai các nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả, chất lượng, đảm bảo tiến bộ và phù hợp với tình hình thực hiện. Tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời nằm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương để hướng dẫn hoặc đề xuất hướng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, giúp địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao....
 
CCVC 050117 04.JPG

Chủ tịch Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

     Theo báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Với vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, trên cơ sở quy định pháp luật của Nhà nước, nội dung, quy chế hoạt động của cơ quan, Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam đã tham gia tích cực, đầy đủ và có trách nhiệm trong công tác nâng lương, chuyển xếp ngạch, bậc lương cho công chức, viên chức. Về hoạt động chăm lo đời sống, vật chất tinh thần của các đoàn viên Công đoàn, cơ quan đã thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống, vật chất, tinh thần của các đoàn viên. Tích cực vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Xuất phát từ nhận thức, mọi hoạt động phong trào của Công đoàn đều phải hướng tới mục tiêu cổ vũ, động viên CCVC phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao. Có thể nói, CCVC các Công đoàn trực thuộc đã chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ngành ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên phạm vi cả nước.

     Năm 2017, Công đoàn BHXH Việt Nam đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: Vận động đoàn viên Công đoàn nâng cao ý thức, tích cực đề xuất các giải pháp để tham mưu có hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng công việc cụ thể, bằng các chương trình hành động của mỗi tập thể và từng cá nhân; Đẩy mạnh và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện- xã hội do các đoàn thể phát động....
 
CCVC 050117 05.JPG

Trưởng ban Thanh tra nhân dân Hoàng Kim Dung báo cáo tại Hội nghị

     Theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan BHXH Việt Nam, trong năm 2016, Ban Thanh tra nhân dân đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Ngành và Ban Thường vụ Công đoàn BHXH Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác của Ban Thanh tra nhân dân đã được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm theo Quy chế hoạt động của Ban. Hoạt động của Thanh tra nhân dân đã có chuyển biến tích cực về nhiệm vụ giám sát đối với các hoạt động của cơ quan BHXH Việt Nam có liên quan đến quyền lợi của người lao động.

     Trong năm 2016, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác trên các mặt công tác chủ yếu như: Kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế, kế hoạch công tác; giám sát thực hiện quy chế dân chủ, tích cực tổ chức thực hiện công tác giám sát với các nội dung công khai theo đúng quy định; giám sát việc nâng lương định kỳ, xét lên lương trước niên hạn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đúng tiêu chuẩn quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch; giám sát giải quyết đơn, thư, công khai hộp thư điện tử và số điện thoại của Trưởng ban để công chức, viên chức có thể phán ánh ý kiến và gửi ý kiến về, đồng thời bố trí, thiết lập hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc của cơ quan BHXH Việt Nam;...
 
CCVC 050117 03.JPG

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Hùng Sơn phát biểu tham luận tại Hội nghị

     Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ đã thực hiện trong năm 2016 và phương hướng, giải pháp triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trong năm 2017. 

CCVC 050117 08.JPG

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
cho Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và bà Lê Thanh Việt (Vụ TC-KT)

     Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua, khen thưởng đã công bố Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với các cá nhân, tập thể đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc; Quyết định Tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc cho 16 tập thể và 14 cá nhân trong ngành đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác xây dựng, triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT của Ngành; Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 17 tập thể, 96 cá nhân trong và ngoài ngành có thành tích xuất sắc trong công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.
 
CCVC 050117 02.JPG

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát động phong trào thi đua yêu nước
trong khối các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

     Để thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước của Ngành năm 2017 với chủ đề “Kỷ cương- Đoàn kết- Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” do Tổng Giám đốc phát động, Lãnh đạo BHXH Việt Nam, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước trong khối các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam với chủ đề “Hiệu quả- Kỷ cương- Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh ghi nhận những kết quả về nhiệm vụ chính trị của cơ quan BHXH Việt Nam nói riêng và của ngành BHXH nói chung. Đồng thời, ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo và từng cán bộ của ngành. Trước nhiệm vụ nặng nề đặt ra trong năm 2017, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, Tổng Giám đốc mong muốn toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan BHXH Việt Nam nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Nguồn tin: Website BHXH Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn