Kỷ cương - Đoàn kết - Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thứ sáu - 06/01/2017 04:17
Là chủ đề của phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của Ngành BHXH vừa được Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát động trong khuôn khổ chương trình Hội nghị cải cách hành chính và triển khai nhiệm vụ năm 2017 chiều ngày 03/01, tại Hà Nội.
Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của Ngành BHXH
Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của Ngành BHXH
Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Ngành BHXH đã có nhiều đổi mới, phát triển, là động lực thúc đẩy toàn Ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi bước chuyển biến đi lên của Ngành đều có sự đóng góp thiết thực của phòng trào thi đua yêu nước như: số thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp năm sau luôn cao hơn năm trước, đối tượng tham gia được mở rộng, đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; tạo đà phấn đấu xây dựng hệ thống BHXH chuyên nghiệp hiện đại, hiệu quả cao trong những năm tiếp theo.

Phát huy những kết quả đạt được, với quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp,  Phong trào thi đua năm 2017 của Ngành BHXH được phát động với chủ đề “Kỷ cương - Đoàn kết - Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” gồm 04 nội dung chính như sau:

Một là, tập trung tối đa mọi nguồn lực, tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao trong năm 2017 và kế hoạch cụ thể từng năm trong giai đoạn 2016-2020; khắc phục tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT xuống dưới 4% so với số phải thu; phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 25,1% so với lực lượng lao động; số tham gia BH thất nghiệp chiếm tỷ lệ 20,6% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 83,5% so với dân số cả nước.

Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia và hưởng chế độ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phòng, chống lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý và sử dụng có hiệu quả, bảo đảm cân đối Quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện liên thông dữ liệu với cơ sở khám, chữa bệnh; phấn đấu hoàn thành việc tin học hoá các hoạt động của Ngành theo đúng lộ trình, nhất là các hoạt động liên quan đến phục vụ người dân, các tổ chức và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng không chỉ phong phú về nội dung mà còn đa dạng về hình thức, vừa có bề rộng, vừa có chiều sâu; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền đến tất cả các nhóm đối tượng.

Phối hợp hiệu quả với các Bộ, Ngành trong việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản dưới Luật để hướng dẫn thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật Vệ sinh An toàn lao động, Luật Dược; kịp thời đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương trong việc tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn cả nước.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ và gương mẫu; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Ngành BHXH đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Ba là, chủ động phát động, tổ chức kết hợp phong trào thi đua hàng năm với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Mọi phong trào thi đua đều hướng tới thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân và Chiến lược Phát triển Ngành BHXH giai đoạn 2013-2020. Gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời, hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các địa phương phát động.

Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần của Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ; quán triệt, triển khai, tuyên truyền và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; kịp thời sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng.

Với mục tiêu, nội dung thi đua nêu trên, các đơn vị trong Ngành và Cụm Thi đua căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể để xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch thi đua của đơn vị mình.

Phó Tổng Giám đốc kêu gọi các đơn vị, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ trong toàn Ngành nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi, đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2017./.

Nguồn tin: Website BHXH Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn