Chú trọng công tác tuyên truyền để Luật BHYT thực sự đi vào cuộc sống

Thứ sáu - 03/04/2015 16:28
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật BHYT sửa đổi, bổ sung) được kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 13/6/2014 và có hiệu lực từ 01/01/2015. Với vai trò là cơ quan tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam đã tích cực tham gia vào công tác triển khai, đưa Luật BHYT sửa đổi, bổ sung vào cuộc sống, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền.
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT
Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh và Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT
     Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

    Công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT nói chung và BHYT nói riêng đã được BHXH Việt Nam thường xuyên triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong những năm qua BHXH Việt Nam đã phối hợp với các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT tới các cấp, các ngành, các tổ chức và đông đảo người lao động và nhân dân trên cả nước. Chỉ tính riêng trong năm 2014, BHXH Việt Nam đã phối hợp với 11 Bộ, Ngành tổ chức chính trị - xã hội gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ LĐ-TB&XH, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Y tế, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Trung ương để triển khai các hoạt động tuyên truyền. Đồng thời BHXH Việt Nam với đầu mối là Ban Tuyên truyền đã hoàn thành việc xây dựng Đề án Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 2015 – 2020.

   Công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông cũng được BHXH Việt Nam đẩy mạnh. Hầu như hàng tuần trên các mặt báo, trên sóng truyền hình của các cơ quan truyền thông quốc gia đều có tin, bài, phóng sự phản ánh về BHXH, BHYT với tổng số trên 600 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn, toạ đàm, chuyên mục, đối thoại trực tiếp, tư vấn trực tiếp và hàng trăm tin tuyên truyền về BHXH, BHYT.

   Công tác tuyên truyền chính sách BHYT được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng: tập huấn, tư vấn, đối thoại cho các nhóm đối tượng trực tiếp tại cơ sở, thông qua báo, đài phát thanh, truyền hình, tờ rơi, áp phíc, băng rôn…; với những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Hàng trăm nghìn tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ gấp, hàng trăm cuộc hội nghị, tư vấn, đối thoại đã được thực hiện.

   Qua đó giúp nhân dân và người lao động nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác BHYT trong tình hình mới và mục tiêu BHYT toàn dân. Từ đó thuyết phục, vận động nhân dân nêu cao ý thức, trách nhiệm; chủ động, tích cực tham gia BHYT.


Doi thao 091114 01.jpg

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo (đứng) đối thoại về chính sách BHXH, BHYT với nông dân tại Thanh Hóa

   Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

   Ngay sau khi Luật BHYT sửa đổi được thông qua, bên cạnh việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung thì công tác tuyên truyền cũng được đặc biệt chú trọng.

   Xác định rõ,triển khai công tác tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa và kết quả việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2008, những điểm mới của Luật BHYT sửa đổi, qua đó tạo sự thống nhất cao ở các cấp, các ngành; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về việc triển khai và thực thi Luật BHYT sửa đổi nên BHXH Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số: 3151/HD-BHXH về việc triển khai công tác này.

   BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Tập huấn về Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thực hiện tại TP. Hà Nội và Hồ chí Minh cho các địa phương thuộc hai khu vực miền Bắc và miền Nam; Xây dựng Chương trình Công tác tuyên truyền năm 2015, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội để phối hợp vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHYT. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền năm 2015 và chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tuyên truyền, phổ biến các nội dung mới của Luật BHYT sửa đổi thông qua nhiều hình thức: Hội nghị phổ biến, tập huấn, phóng sự, tọa đàm, trả lời đường dây nóng,…

   Thực hiện chương trình công tác năm 2015, vừa qua, chương trình phối hợp tuyên truyền được ký kết giữa BHXH Việt Nam và các cơ quan báo chí Trung ương giai đoạn 2015- 2020, các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội xác định sẽ tập trung vào các nội dung: Kết quả triển khai thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Kết quả triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; Tuyên truyền làm cho người dân hiểu được sự thiết thực, tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT nhằm ổn định cuộc sống, chăm sóc sức khỏe cho người dân, bảo đảm ASXH của đất nước; Phản ánh các hoạt động và những đổi mới của BHXH Việt Nam trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Phát hiện và phản ánh những khó khăn, bất cập trong công tác KCB, quản lý thuốc BHYT; …

   Mới đây, trong cuộc họp của Chính phủ về tình hình thực hiện BHYT toàn dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tinh thần chung là đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa chủ trương thực hiện BHYT toàn dân; Khắc phục bằng được hạn chế, yếu kém, nhất là hạn chế về nhận thức, trách nhiệm ở một số nơi quán triệt chưa tốt, chưa ban hành Kế hoạch, tỷ lệ đạt còn thấp trong thực hiện chủ trương này.

   Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu quyết liệt hơn để thực hiện cho được các mục tiêu, chỉ tiêu mà Trung ương đã đề ra, trong đó có phấn đấu đến 2020 đạt tỷ lệ bao phủ là 80% dân số. Còn ngay trong năm 2015, Quốc hội có Nghị quyết là 75% thì phải phấn đấu đạt được chỉ tiêu này. Muốn vậy, trước hết phải đề cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

   Hy vọng với sự nỗ lực của toàn ngành BHXH Việt Nam, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, chính sách BHYT với ý nghĩa nhân văn của nó sẽ có sức lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội./.


Ngày 01/01/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 01/CĐ-TTg về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT có nêu rõ: Để việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT bảo đảm kịp thời, thống nhất, đúng quy định, không để ảnh hưởng đến việc tham gia BHYT của nhân dân, cũng như hoạt động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: các Bộ, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; cùng với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân chủ động tuyên truyền, thông báo kịp thời về những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn để người dân biết, chủ động tham gia BHYT.
 

Nguồn tin: (Theo Website BHXH Việt Nam)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn