(BHXH cấp huyện thực hiện): Đăng ký tham gia BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT

Thứ tư - 22/07/2015 10:29
Trình tự thực hiện

1. Trường hợp người tham gia đóng trực tiếp cho BHXH cấp huyện

Bước 1: Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

Bước 2: Cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: Hướng dẫn người tham gia lập hồ sơ, nộp tiền cho bộ phận kế hoạch tài chính; viết giấy hẹn; chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho bộ phận Thu.

- Bộ phận Thu: kiểm tra hồ sơ, dữ liệu điện tử; nhập thông tin vào chương trình quản lý thu; cấp mã số, ký duyệt vào danh sách người chỉ tham gia (Mẫu D03-TS) sau đó chuyển hồ sơ cho bộ phận KHTC

- Bộ phận KHTC: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, dữ liệu, thu tiền, cấp Phiếu thu; chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ, thẻ.

- Bộ phận Cấp sổ, thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in thẻ BHYT theo quy định, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa trả cho người tham gia.

2. Trường hợp người tham gia đóng cho đại lý thu

Bước 1: Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây cho đại lý thu.

Bước 2: Đại lý thu                                                               

- Hướng dẫn người tham gia BHYT tự nguyện kê khai Tờ khai (Mẫu TK1-TS) .

- Lập danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS), thu tiền đóng của người tham gia, cấp biên lai thu tiền cho người tham gia theo Mẫu quy định.

- Đại lý thu nộp hồ sơ, số tiền đã thu kèm biên lai cho cơ quan BHXH trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền của người tham gia.

Bước 3: Cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ của người tham gia BHYT đóng thông qua đại lý thu. Kiểm đếm thành phần và số lượng nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn hướng dẫn đại lý nộp tiền cho bộ phận Kế hoạch tài chính.  Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho bộ phận Thu theo quy định.

- Bộ phận Thu: kiểm tra lại hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nhập thông tin vào chương trình quản lý thu, ký duyệt vào danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D03-TS), chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ thẻ.

- Bộ phận KHTC: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, dữ liệu, thu tiền, cấp Phiếu thu cho đại lý thu.

- Bộ phận Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, in thẻ BHYT theo quy định, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa chuyển cho đại lý thu để trả lại cho người tham gia.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp cho bộ phận một cửa hoặc đại lý thu

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Bản sao giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi cao hơn (thương binh...).

- Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú đối với trường hợp tham gia theo hộ gia đình được giảm mức đóng BHYT.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

BHXH cấp huyện

Kết quả thực hiện

Thẻ BHYT

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Danh sách người tham gia BHYT tự nguyện (Mẫu D03-TS)

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn