(BHXH cấp huyện thực hiện) Hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

Thứ tư - 22/07/2015 10:13
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

2. Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa BHXH cấp huyện: Nhận hồ sơ của người tham gia. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ đúng, đủ về BHXH tỉnh.

- Phòng Thu BHXH tỉnh: kiểm tra hồ sơ, phối hợp Phòng KHTC xác định số tiền hoàn trả, trình Giám đốc BHXH tỉnh.

- Giám đốc BHXH tỉnh ra quyết định hoàn trả, chuyển KHTC, BHXH huyện để hoàn trả cho đối tượng

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

a) Đối với trường hợp người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng nộp Đơn của thân nhân người tham gia (Mẫu D01-TS).

b) Trường hợp người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó chuyển sang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng được Ngân sách nhà nước đóng toàn bộ hoặc đã đóng trùng, thừa:

- Đơn của người tham gia (Mẫu D01-TS).

- Thẻ BHYT có giá trị sử dụng (nếu đã được cấp).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức hoặc Cá nhân

Cơ quan thực hiện

BHXH cấp huyện

Kết quả thực hiện

Quyết định hoàn trả tiền và tiền hoàn trả

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị của người tham gia hoặc của thân nhân người tham gia trong trường hợp người tham gia chết (Mẫu D01-TS).

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn