(BHXH cấp huyện thực hiện): Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

Thứ tư - 22/07/2015 10:21
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

2. Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị tham gia BHXH, BHYT do BHXH huyện trực tiếp thu. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn.

+ Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền truy thu của BHXH cấp huyện: chuyển hồ sơ cho bộ phận Thu;

+ Các trường hợp còn lại: gửi về BHXH tỉnh.

Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại đơn vị.

- Bộ phận Thu: Kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có)  sau đó nhập vào chương trình quản lý thu, chuyển kết quả đã giải quyết cho bộ phận Cấp sổ thẻ;

- Bộ phận cấp sổ thẻ: kiểm tra hồ sơ, dữ liệu và in sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định đối với người tham gia BHXH, BHYT lần đầu; chuyển kết quả cho bộ phận một cửa.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet….

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

a) Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT:

- Đơn vị:

+ Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).

+ 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

+ Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu.

+ Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT, BHTN của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

- Người lao động: Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công…): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.

b) Truy thu do điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của người lao động.

- Đơn vị:

+ Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).

+ 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

+ Sổ BHXH;

- Người lao động:

Người lao động (trường hợp điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của thời gian trước): Bản sao quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh.

c) Truy thu trường hợp hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật BHXH:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).

- 01 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

d) Truy thu BHXH đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước:

- Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hợp đồng được gia hạn hoặc được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động.

- Sổ BHXH.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Đối với trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối với các trường hợp còn lại: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

BHXH cấp huyện

Kết quả thực hiện

Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS)

- Đơn đề nghị của người lao động (Mẫu D01-TS)

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

Yêu cầu, điều kiện

- Các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH cấp huyện, gồm: mọi trường hợp vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý buộc đơn vị truy đóng, các trường hợp chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý phát sinh trong năm tài chính.

- Người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.

- Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số  19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH. 

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn