(BHXH cấp tỉnh thực hiện): Đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc, thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú

Thứ tư - 22/07/2015 10:33
Trình tự thực hiện

1. Trường hợp đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH bắt buộc

Bước 1: Đơn vị sử dụng lao động

- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

- Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị; Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho phòng Thu.

- Phòng Thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có), nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, chuyển hồ sơ cho Phòng Cấp sổ, thẻ.

- Phòng cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.

2. Trường hợp thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú

Bước 1: Thân nhân người lao động

- Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ đối với trường hợp này dưới đây.

Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ; kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho phòng Thu. Hướng dẫn thân nhân người lao động nộp tiền cho Phòng Kế hoạch tài chính.

- Phòng Thu: kiểm tra hồ sơ, nhập dữ liệu vào chương trình quản lý thu, in danh sách lao động tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) chuyển hồ sơ cho Phòng KHTC.

- Phòng KHTC: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, dữ liệu, thu tiền, cấp Phiếu thu; chuyển hồ sơ cho Phòng Cấp sổ, thẻ.

- Phòng Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, chuyển kết quả giải quyết cho bộ phận một cửa.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet….

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

 a) Đối với trường hợp đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH:

- Đơn vị: 02 bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Người lao động: sổ BHXH.

b) Đối với trường hợp thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú:

- Sổ BHXH của người lao động

- Đơn đề nghị của thân nhân người lao động (Mẫu D01-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- Đối với trường hợp đơn vị đóng cho người lao động chỉ tham gia BHXH thì không quy định thời hạn giải quyết.

- Đối với trường hợp thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú thì thời hạn xác nhận sổ BHXH cho người tham gia không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Thời hạn cụ thể do BHXH tỉnh quy định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức và cá nhân

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

Kết quả thực hiện

Sổ BHXH

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị của thân nhân người lao động (Mẫu D01-TS).

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

- Danh sách lao động tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).

Yêu cầu, điều kiện

1. Đối với trường hợp đơn vị đóng BHXH cho những đối tượng tham gia BHXH theo quy định của pháp luật: phu nhân, phu quân; người lao động có thời hạn ở nước ngoài; người lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010; cán bộ không đủ tuổi tái cử, bổ nhiệm theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010; người lao động còn thiếu thời gian đóng BHXH tối đa không quá 06 tháng.

2. Đối với trường hợp thân nhân của người lao động chết tự đóng cho cơ quan BHXH nơi cư trú: Thân nhân của người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ 15 năm còn thiếu tối đa không quá 06 tháng (kể cả trường hợp bảo lưu thời gian đóng BHXH) bị chết, đủ điều kiện hưởng chế độ tuất hàng tháng.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số  19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.  

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

-Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn