(BHXH cấp tỉnh thực hiện): Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN

Thứ tư - 22/07/2015 10:34
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Đơn vị sử dụng lao động

Nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây, dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

2. Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị; Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho phòng Thu.

- Phòng Thu: Phối hợp với Phòng KHTC xác định nguyên nhân, số tiền đóng thừa; trình Thủ trưởng đơn vị

- Thủ trưởng đơn vị ra quyết định hoàn trả gửi Phòng KHTC, Phòng Thu.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet….

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

a) Đơn vị:

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).

- Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

- Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)

b) Người lao động:

- Sổ BHXH.

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ  Thời gian cụ thể do BHXH tỉnh quy định

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

Kết quả thực hiện

Quyết định hoàn trả

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS).

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS).

Yêu cầu, điều kiện

Đơn vị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc đơn vị di chuyển nơi đăng ký tham gia đã đóng thừa tiền BHXH, BHYT, BHTN

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm thất nghiệp.

- Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số  19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

-Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn