Thu BHXH, BHYT và BHTN

Thứ sáu - 12/12/2014 09:24
STT NỘI DUNG HỒ SƠ 01 BỘ ( mỗi biểu mẫu 01 bản)
1 Đối với đơn vị đăng ký tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến
 
- Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động: 01 bản;
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): 01 bản;
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK01-TS): 01 bản;
Đối với người đó hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: Thờm  Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan Bảo hiểm Xã hội giải quyết BHXH một lần cấp: 01 bản;
Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người cú cụng, ...): Thờm 01 bản sao giấy tờ liờn quan (để chứng minh).
- Đối với đơn vị đăng ký đóng BHXH theo phương thức hàng quý, 6 thỏng một lần:
+ Đăng ký phương thức đóng của đơn vị (mẫu D01b-TS);
+ Phương thức trả lương cho người lao động.
2  Báo tăng lao động
 
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): 01 bản;
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK01-TS): 01 bản;
Trường hợp trao đổi, đối chiếu thông tin qua mạng Internet thì lập hồ sơ mỗi tháng một lần cho cơ quan BHXH hoặc giao dịch hồ sơ điện tử (có hướng dẫn riêng).
3 Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc, chuyển công tác, nghỉ hưởng chế độ BHXH, BHTN…
 
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): 01 bản;
- Bản sao Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ BHXH hoặc Hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết hạn, ...: 01 bản;
- Sổ BHXH;
- Thẻ BHYT cũn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).
4 Thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sát nhập
 
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): 01 bản;
- Sổ BHXH;
- Bản sao Quyết định hoặc văn bản về việc thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập ...: 01 bản;
5 Giải quyết ngừng đóng đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn
 
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): 01 bản;
- Sổ BHXH;
- Thẻ BHYT cũn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết);
- Bản sao Quyết định hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, ...: 01 bản.
6 Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng
 
a) Người lao động thay đổi, điều chỉnh tiền lương, tiền công, phụ cấp chức vụ, chức danh nghề, điều kiện công việc, nơi làm việc, ...
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): 01 bản;
- Trường hợp điều chỉnh tiền lương đó đóng BHXH của thời gian trước: 01 bản sao Quyết định về tiền lương hoặc Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh.
b) Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và không hưởng tiền lương, tiền công tháng:
Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): 01 bản.
7 Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): 01 bản;
- Quyết định cho phép đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
+ Đối với các tổ chức kinh tế do Thủ tướng Chính phủ thành lập: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 01 bản;
+ Đối với đơn vị do các bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội: 01 bản; 
+ Đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý: Quyết định của Thủ trưởng Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội cấp tỉnh: 01 bản.
8 Truy thu
 
a) Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT:
- Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS): 01 bản;
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): 01 bản;
- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK01-TS): 01;
- Bảng thanh toán tiền lương, tiền công của đơn vị tương ứng thời gian truy thu: 01 bản;
- Biên bản và Quyết định xử lý vi phạm hành chớnh về BHXH, BHYT, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có): 01 bản;
b) Truy thu do điều chỉnh tiền lương, tiền công đó đóng BHXH của người lao động:
- Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS): 01 bản;
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): 01 bản;
- Bản sao Quyết định về tiền lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tương ứng thời gian đề nghị điều chỉnh của người lao động (trường hợp điều chỉnh tiền lương đó đóng BHXH của thời gian trước): 01 bản;
c) Truy thu trường hợp hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật BHXH:
- Văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS): 01 bản;
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): 01 bản;
d) Truy thu BHXH đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): 01 bản;
- Bản sao hợp đồng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hợp đồng được gia hạn hoặc được ký mới ngay tại nước tiếp nhận lao động: 01 bản;
- Sổ BHXH. 
9 Hoàn trả: Đơn vị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật - Bản sao quyết định hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động: 01 bản;
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS): 01 bản;
- Sổ BHXH;
- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết). 

Nguồn tin: Theo Quyết định 152/QĐ-BHXH ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc