Đoàn cán bộ BHXH Việt Nam tham dự Hội nghị Ban chấp hành ASSA lần thứ 34 tại Thái Lan (ảnh: Mai Oanh)

Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA): 20 năm - một chặng đường phát triển

 •   02/08/2018 12:14:00 AM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0
Tháng 9/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành ASSA lần thứ 35 (ASSA 35) tại Nha Trang, Khánh Hòa sau bốn lần tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành ASSA vào các năm 1999, 2002, 2005 và 2010. Đồng thời, BHXH Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019. Hội nghị đánh dấu 20 năm thành lập tổ chức ASSA.
Đoàn cán bộ BHXH Việt Nam tham dự Hội nghị Ban chấp hành ASSA lần thứ 34 tại Thái Lan (ảnh: Mai Oanh)

Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA): 20 năm - một chặng đường phát triển

 •   10/07/2018 10:56:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Tháng 9/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành ASSA lần thứ 35 (ASSA 35) tại Nha Trang, Khánh Hòa sau bốn lần tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành ASSA vào các năm 1999, 2002, 2005 và 2010. Đồng thời, BHXH Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019. Hội nghị đánh dấu 20 năm thành lập tổ chức ASSA.
Tăng cường các hoạt động truyền thông về ASSA 35

Tăng cường các hoạt động truyền thông về ASSA 35

 •   10/07/2018 10:54:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
BHXH Việt Nam vừa có Thông báo kết luận của Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh tại Phiên họp thứ ba Ban Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN lần thứ 35.
Đẩy mạnh công tác truyền thông Hội nghị ASSA 35

Đẩy mạnh công tác truyền thông Hội nghị ASSA 35

 •   10/07/2018 10:52:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Là một trong những chỉ đạo của Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh tại cuộc họp với Ban Tổ chức Hội nghị BCH Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 (ASSA 35) về công tác chuẩn bị, kế hoạch và nội dung chi tiết cho Hội nghị ASSA 35 sẽ được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hoà tháng 9 tới đây.