Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh hóa

http://bhxhthanhhoa.gov.vn


BHXH Việt Nam ban hành kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2017

Nhằm cung cấp thông tin đối ngoại (TTĐN) về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT và hoạt động của BHXH Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và nâng cao vị thế quốc tế của BHXH Việt Nam trong khu vực và trên thế giới, ngày 24/5/2017, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2017.
BHXH Việt Nam và Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc ký biên bản ghi nhớ hợp tác
     Theo đó, Kế hoạch gồm các nội dung:

     Thứ nhất, nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kiến thức về TTĐN, bố trí nguồn lực thực hiện công tác TTĐN: Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác TTĐN tại BHXH Việt Nam và tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó chú trọng việc kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ thực hiện công tác TTĐN trong hệ thống...

     Thứ hai, đẩy mạnh các hoạt động TTĐN trung và dài hạn: Tổ chức Hội nghị đối thoại thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; biên dịch và cập nhật nội dung thông tin bằng tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam phiên bản tiếng Anh; sản xuất các chương trình truyền hình nhằm giới thiệu, tuyên truyền kết quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam, hướng tới đối tượng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài và nước nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

    Thứ ba, tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT của Việt Nam; quảng bá, nâng cao vị thế quốc tế của BHXH Việt Nam và các hoạt động hợp tác quốc tế, hộp nhập quốc tế của Ngành. Tuyên truyền về việc ký kết và triển khai thực hiện các Hiệp định song phương giữa Việt Nam và các nước (Hàn Quốc, Đức...) về BHXH; biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, giới thiệu về BHXH Việt Nam bằng tiếng nước ngoài gửi tới các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các Trung tâm xúc tiến đầu tư...

    Thứ tư, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động TTĐN; phối hợp với các đơn vị của BHXH Việt Nam triển khai thực hiện các hoạt động TTĐN chung của Ngành tại địa phương.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây