BHXH huyện Cẩm Thủy ký kết Quy chế phối hợp với các ngành

 03:16 05/06/2015

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa và Cục thuế Tỉnh Thanh Hóa. Ngày 4/6/2015, Bảo hiểm Xã hội huyện Cẩm Thuỷ đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác về trao đổi thông tin, tuyên truyền và quản lý thu BHXH với Chi Cục thuế và Liên đoàn Lao động huyện.

Huyện uỷ: Tĩnh Gia, Nông Cống, Cẩm Thuỷ, Như Thanh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

 04:33 11/06/2013

Vừa qua, Huyện uỷ Tĩnh Gia, Nông Cống, Cẩm Thuỷ và Như Thanh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020". Thành phần tham dự hội nghị có các đồng chí: Cán bộ chủ chốt của huyện, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện…