Các trường hợp được hưởng BHXH một lần theo Luật BHXH (sửa đổi)

 14:06 01/12/2015

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, trong đó những trường hợp được hưởng BHXH một lần đã quy định cụ thể tại Điều 8.
Thực hiện Điều 60 Luật BHXH (sửa đổi): Quyền lợi NLĐ được mở rộng hơn

Thực hiện Điều 60 Luật BHXH (sửa đổi): Quyền lợi NLĐ được mở rộng hơn

 16:40 17/06/2015

Trên cơ sở kế thừa Luật BHXH 2006, Luật BHXH (sửa đổi) được ban hành có nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung, tiến bộ hơn nhằm mục đích đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho NLĐ. Mới đây, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin cho báo chí, đại diện BHXH Việt Nam đã phân tích cụ thể, rõ hơn về Điều 60, Luật BHXH (sửa đổi).
Người tham gia BHYT sẽ có được thêm nhiều quyền lợi

Nhiều quyền lợi cho người tham gia BHYT

 14:43 04/11/2014

Luật BHYT sửa đổi sắp có hiệu lực với nhiều quy định mới mở rộng quyền lợi của người tham gia BHYT nhằm giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với một số đối tượng chính sách và giúp những người bệnh hiểm nghèo được sử dụng những loại thuốc mới và hiệu quả hơn. Theo đề nghị của nhiều bạn đọc, Báo SGGP thông tin cụ thể về vấn đề này.

Từ 2015, trốn BHYT sẽ phải nộp phạt tiền lãi gấp đôi lãi suất liên ngân hàng

 16:01 04/08/2014

Ngày 13/6/2014, Quốc Hội khóa XIII đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Luật sửa đổi bổ sung có nhiều điểm mới nổi bật cụ thể như sau

Lấy ý kiến về mức đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 15:59 04/08/2014

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế. Trong đó, Bộ đề xuất những quy định cụ thể về mức đóng, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
Cho phép hủy Quyết định hưởng trợ cấp một lần để cộng nối thời gian tham gia BHXH giúp người lao động có thêm cơ hội hưởng chế độ hưu trí (Ảnh minh họa)

Hướng dẫn một số nội dung về chế độ BHXH

 16:45 30/05/2014

Thực hiện Công văn số 2023/LĐTBXH-BHXH ngày 18/6/2012, số 3147/LĐTBXH-BHXH ngày 22/8/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ BHXH; để thống nhất trong tổ chức thực hiện Luật BHXH, ngày 20/05/2014, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1683/BHXH-CSXH hướng dẫn một số nội dung về việc huỷ quyết định hưởng BHXH một lần bảo lưu thời gian tham gia BHXH cho người lao động, việc giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân người lao động có thời gian tham gia BHXH bắt buộc dưới 02 năm chết và quy định về thời điểm hưởng lương hưu, cụ thể như sau:
Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đã mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Nguồn: internet

Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi: Gia tăng chế tài để phòng, chống nạn "trục lợi" bảo hiểm xã hội

 11:23 13/05/2014

Dự thảo Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) sửa đổi có một số điểm mới như: mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của tổ chức BHXH, xử lý nghiêm vi phạm BHXH..., nhằm hạn chế tình trạng trục lợi, nợ đọng BHXH, hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Chế độ ốm đau

 16:18 30/05/2012

Chế độ thai sản

 16:16 30/05/2012