Phần lớn người dân muốn có thẻ BHYT để bớt gánh nặng khi vào viện

Cần sửa các chính sách BHXH "cản" quyền lợi của dân

 05:57 17/05/2013

Tình hình nợ tiền đóng BHXH của người lao động vẫn xảy ra ở hầu hết các DN ngoài Nhà nước đã ảnh hưởng nhiều quyền lợi khi người lao động gặp khó khăn. Trong khi có nhiều quy định, thủ tục đã gây khó khăn trong việc mở rộng đối tượng là người nông dân tiếp cận với BHXH tự nguyện. Quỹ BHXH, nhất là quỹ hưu trí tử tuất sẽ mất cân đối trong thời gian tới…

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

 04:14 30/05/2012

Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng quyền lợi theo các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất (người lao động thuộc lực lượng vũ trang có quy định riêng). Các chế độ cụ thể:

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

 04:12 30/05/2012

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng quyền lợi theo chế độ hưu trí và tử tuất khi có đủ điều kiện theo quy định. Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được miễn thuế. Các chế độ cụ thể: