Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ ngày 01/9/2011

 15:43 31/08/2011

Kể từ ngày 01/9 nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực thi hành như: Phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp công vụ, lệ phí trước bạ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vô tuyến điện, hàng hải, bưu chính…