Thí điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống Bưu điện

 08:35 07/10/2011

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý về nguyên tắc BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Bưu chính Việt Nam thực hiện thí điểm hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện tại một số địa phương.