Không phải xuất trình giấy tờ khi tham gia BHYT theo hộ gia đình

Không phải xuất trình giấy tờ khi tham gia BHYT theo hộ gia đình

 15:42 10/06/2015

Sau khi có phản ánh về vướng mắc trong việc kê khai, xác nhận thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, trong khi chờ Bộ Y tế hướng dẫn việc lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình, ngày 8/6/2015, BHXH Việt Nam ban hành công văn số 2085/BHXH-BT về việc đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình.

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 09:57 21/04/2015

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

 13:49 12/12/2014

Thu BHXH, BHYT và BHTN

 09:24 12/12/2014