Người SDLĐ để lại 2% thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức - Trang tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hoá
04:42 ICT Thứ tư, 26/11/2014
*Hãy tích cực tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội - Đường dây nóng:0373852869; email: duongdaynongbhxhthanhhoa@gmail.com *

Người SDLĐ để lại 2% thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức

149 Tên thủ tục hành chính Người SDLĐ để lại 2% thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức
  Trình tự thực hiện a) Người lao động: nộp hồ sơ, chứng từ cho người SDLĐ.
b) Người SDLĐ:
- Tiếp nhận hồ sơ từ người lao động.
- Kiểm tra thủ tục hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ của người lao động, nếu đảm bảo hồ sơ theo quy định thì chi trả kịp thời cho người lao động.
- Phối hợp với BCH công đoàn cơ sở quyết định số người lao động và số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, bệnh nghề nghiệp theo quy định và chi trả trợ cấp.
- Hàng quý (hoặc hàng tháng) lập 03 bản danh sách theo mẫu số C66a-HD; C67a-HD; C68a-HD;C69a-HD;C 70a-HD kèm hồ sơ ốm đau, thai sản của từng người lao động kèm file dữ liệu nộp cho BHXH tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng BHXH để xét duyệt và quyết toán kinh phí chi chế độ ốm đau, thai sản.
- Lưu trữ hồ sơ chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ đối với từng lao động; danh sách đề nghị (C66a-HD đến C70a-HD), danh sách được duyệt (C66b-HD đến C70b-HD) và thông báo quyết toán chi chế độ ốm đau, thai sản theo mẫu C71-HD.
 c) BHXH tỉnh:
 + Hàng quý, hoặc hàng tháng tiếp nhận danh sách theo mẫu từ C66a-HD đến C70a-HD kèm theo hồ sơ ốm đau, thai sản, dưỡng sức PHSK và file dữ liệu của người SDLĐ chuyển đến,.
+ Đối chiếu mức tiền lương đóng BHXH, thời gian đóng BHXH đối với từng người lao động.
+ Kiểm tra thủ tục hồ sơ, xét duyệt mức hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ của từng người lao động theo danh sỏch mẫu C66b đến C70b-HD; thực hiện cấp bù chênh lệch thiếu (nếu có) vào tháng đầu quý sau cho người SDLĐ có số tiền được quyết toán lớn hơn số tiền được giữ lại theo quy định. Cấp ứng bằng số chênh lệch thiếu cho người SDLĐ (nếu có đề nghị) trong trường hợp hết quý nhưng số tiền chi trả chế độ ốm đau, thai sản và DS-PHSK cho người lao động lớn hơn số tiền người sử dụng lao động được giữ lại trong quý.
+ Hàng quý thông báo quyết toỏn chi chế độ ốm đau, thai sản với từng người sử dụng lao động theo mẫu số C71-HD.
 
  Cách thức thực hiện Trực tiếp
  Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Chứng từ nghỉ ốm đau, thai sản của người lao động (01 bộ)
- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức PHSK sau ốm đau, trợ cấp dưỡng sức PHSK sau thai sản, trợ cấp dưỡng sức PHSK sau điều trị thương tật, bệnh tật do TNLĐ (C66a-HD đến C70a-HD): 03 bản
b) Số lượng hồ sơ:    01    (bộ)                      
  Thời hạn giải quyết Người SDLĐ thanh toán cho người LĐ trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người SDLĐ trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân                                                              
  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính BHXH tỉnh
 
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị  SDLĐ (mẫu C71-HD).
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính -Luật số 71/BHXH/2006/QH11 ngày 29/6/2006
-Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007

Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 

Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi)

Luật BHXH sửa đổi quy định cách tính lương hưu mới
Sáng nay 20/11/2014, tại Hội trường Ba Đình, trong phiên họp toàn thể Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội (QH) lấy ý kiến biểu quyết của các ĐBQH để...
Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt giá thuốc
Giá thuốc hiện rất cao, càng đấu thầu càng lên cao, suy cho cùng thì người bệnh phải chịu nên quản lý giá thuốc như thế nào là vấn đề mà Thủ tướng Chính phủ...