Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ tham gia BHXH bắt buộc đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai. - Trang tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hoá
13:35 ICT Thứ bảy, 01/11/2014
*Hãy tích cực tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội - Đường dây nóng:0373852869; email: duongdaynongbhxhthanhhoa@gmail.com *

Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ tham gia BHXH bắt buộc đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai.

74 Tên thủ tục hành chính Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ tham gia BHXH bắt buộc đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai.
  Trình tự thực hiện * Bước 1:  BHXH tỉnh, TP (theo phân cấp thu BHXH để thực hiện); BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP:
- Cung cấp biểu mẫu cho người sử dụng lao động;
- Cung cấp phần mềm giải quyết chế độ;
- Hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, sử  dụng phần mềm giải quyết chế độ và thực hiện giải quyết chế độ.
* Bước 2:  Người lao động nộp Giấy ra viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người sử dụng lao động.
* Bước 3: Người sử dụng lao động thực hiện giải quyết chế độ cho người lao động và hàng quý hoặc tháng lập Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản (mẫu số C67a – HD) cùng hồ sơ của người lao động nộp cho phòng “Một cửa” của Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP (BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP có quy định riêng) để quyết toán.
* Bước 4: BHXH tỉnh, TP; BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP: Tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến, thực hiện quyết toán và trả kết quả quyết toán cùng hồ sơ đã giải quyết cho người sử dụng lao động để  lưu trữ.
  Cách thức thực hiện Tại trụ sở BHXH tỉnh.
  Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Sổ BHXH (bản chính);
- Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (C 65-HD) hoặc giấy ra viện (bản chính)  
- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C67a – HD, bản chính);
b) Số lượng: Mỗi loại hồ sơ trên 01 bản. Riêng danh sách lập 03 bản.
  Thời hạn giải quyết Người sử dụng lao động thanh toán cho người lao động trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân và tổ chức
  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính BHXH tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ.
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Danh sách người lao động hưởng chế độ thai sản được duyệt.
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số C67a-HD Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai  sản.
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính - Người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.
- Lao động nữ mang thai, người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản và có xác nhận của cơ sở y tế.
 
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007.
- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007.
- Nghị định 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007; có hiệu lực ngày 01/01/2007.
- Thông tư  số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007, có hiệu lực ngày 01/01/2007;
- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 (sửa đổi, bổ sung Thông tư  số 03/2007/TT-BLĐTBXH).
- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007, có hiệu lực ngày 01/01/2007;
- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 (sửa đổi, bổ sung Thông tư  số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH).
- Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/01/2007.

Mẫu C67a-HD

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Những tin mới hơn

 

Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi)

Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt giá thuốc
Giá thuốc hiện rất cao, càng đấu thầu càng lên cao, suy cho cùng thì người bệnh phải chịu nên quản lý giá thuốc như thế nào là vấn đề mà Thủ tướng Chính phủ...