Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo tăng lao động sau khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản, ốm đau. - Trang tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hoá
10:01 ICT Thứ bảy, 01/11/2014
*Hãy tích cực tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội - Đường dây nóng:0373852869; email: duongdaynongbhxhthanhhoa@gmail.com *

Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo tăng lao động sau khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản, ốm đau.

9 Tên thủ tục hành chính Người sử dụng lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN báo tăng lao động sau khi hết thời gian nghỉ chế độ thai sản, ốm đau.
  Trình tự thực hiện a) Người sử dụng lao động: Lập "Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN" (Mẫu số 03a-TBH), kèm theo sổ BHXH của người lao động chuyển cơ quan BHXH
b)  Đối với cơ quan BHXH
- Tiếp nhận danh sách, kiểm tra đối chiếu lao động đề nghị tăng lại với danh sách lao động đã đề nghị giảm nghỉ hưởng ốm đau, thai sản …
- Ký, đóng dấu vào "Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN" (Mẫu số 03a-TBH) trả lại 01 bản cho người sử dụng lao động.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại BHXH tỉnh
  Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
1. Sổ BHXH
2. Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN" (Mẫu số 03a-TBH)
b)  Số lượng:   Điểm 2: 03 (bộ), điểm 1: 01 (bộ)
  Thời hạn giải quyết Không quy định
  Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức
  Cơ quan thực hiện TTHC BHXH tỉnh
  Kết quả thực hiện TTHC Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN" (Mẫu số 03a-TBH)
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách lao động điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN" (Mẫu số 03a-TBH)
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Không
  Căn cứ pháp lý của TTHC 1. Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006
2. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH.
3. Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 về việc ban hành Điều lệ BHYT.
4. Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH
5. Thông tư số 03/2007/TT–BLĐTBXH ngày 30/01/2007hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP
6. Thông tư liên tịch số 21/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 hướng dẫn một số  điều của Nghị định số 63/2005/NĐ-CP
7. Quyết định số: 902/QĐ – BHXH ngày 26/6/2007 ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc;
8. Quyết định số 1333/QĐ – BHXH ngày 21/02/2008 sửa  đổi  QĐ  902/QĐ  - BHXH
9. Công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/06/2009 của BHXH Việt Nam

Các mẫu trong tệp đính kèm:
03a-TBH

Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 

Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi)

Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt giá thuốc
Giá thuốc hiện rất cao, càng đấu thầu càng lên cao, suy cho cùng thì người bệnh phải chịu nên quản lý giá thuốc như thế nào là vấn đề mà Thủ tướng Chính phủ...