Chấm dứt hoạt động của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An - Trang tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hoá
*Hãy tích cực tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội - Đường dây nóng:0373852869; email: duongdaynongbhxhthanhhoa@gmail.com *

Chấm dứt hoạt động của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An

Chấm dứt hoạt động của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An

Chấm dứt hoạt động của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An

Thủ tướng vừa yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định chấm dứt hoạt động của Bảo hiểm xã hội (BHXH) nông dân của tỉnh và chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc chuyển BHXH nông dân Nghệ An sang BHXH tự nguyện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối tượng áp dụng chính sách này là người nghỉ hưu đang hưởng chế độ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An; người lao động đang tham gia BHXH nông dân Nghệ An có nguyện vọng được chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện hoặc dừng tham gia BHXH để hưởng trợ cấp một lần. Thời gian tham gia BHXH tự nguyện sẽ được quy đổi từ thời gian tham gia BHXH Nghệ An được tính bằng tỷ số giữa số tiền đóng BHXH nông dân Nghệ An tại năm đó với tích số giữa tỷ lệ % đóng BHXH tự nguyện vào quỹ hưu trí, tử tuất và mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng vào quỹ BHXH nông dân Nghệ An. Thời gian tham gia BHXH tự nguyện tối đa bằng thời gian thực tế tham gia BHXH nông dân Nghệ An. Người chuyển từ BHXH nông dân Nghệ An sang BHXH tự nguyện được đóng bù thời gian còn thiếu do quy đổi. Số tiền đóng bù cho mỗi tháng được tính theo theo quy định khoản 1 Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội. Việc đóng bù này thực hiện trong năm 2009. Trường hợp người lao động không thực hiện việc chuyển đổi BHXH theo 2 cách trên thì thời gian đã tham gia BHXH nông dân Nghệ An được bảo lưu là thời gian tham gia BHXH tự nguyện. Khoản tiền hàng tháng đóng BHXH nông dân Nghệ An là căn cứ để xác định mức thu nhập tháng đóng BHXH. Người lao động quyết định dừng tham gia BHXH để hưởng trợ cấp 1 lần sẽ áp dụng theo chế độ hưởng trợ cấp 1 lần của Điều lệ BHXH nông dân Nghệ An. Người nghỉ hưu đang hưởng chế độ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An tiếp tục được nhận trợ cấp hàng tháng theo mức hiện hưởng. Mức hưởng này được điều chỉnh theo quy định của Chính phủ. Người lao động cũng được hưởng bảo hiểm y tế, khi chết được thực hiện chế độ tuất theo quy định của Điều lệ BHXH nông dân Nghệ An.


(Nguồn: Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg) Theo Chinhph
 

Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi)

Rực rỡ sắc xuân làng hoa Tân Quy Đông
Cứ vào dịp cuối năm, làng hoa Tân Quy Đông lại sắc màu với muôn vàn loại hoa đua nhau khoe sắc hương. Nơi đây trồng nhiều nhất là cúc, mùa xuân về, hoa nở vàng...