Văn bản BHXH tỉnh Thanh Hóa - Trang tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hoá
23:05 ICT Thứ hai, 21/04/2014
*Hãy tích cực tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội - Đường dây nóng:0373852869; email: duongdaynongbhxhthanhhoa@gmail.com *
Mã số Trích yếu Ngày ban hành
230/BHXH-HCTH V/v triển khai đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 11/4/2014
174/GM-BHXH 174/GM-BHXH:Giấy mời v/v triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 21/03/2014
142/GM-BHXH Giấy mời Hội nghị đại biểu cán bộ - công chức, viên chức năm 2014 11/3/2014
96/GM-BHXH Giấy mời v/v triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 14/02/2014
87/BHXH_HCTH V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 10/02/2014
20/BHXH-GĐBHYT V/v yêu cầu nộp báo cáo theo Công văn số 849/BHXH-GĐBHYT và Công văn số 853/BHXH-GĐBHYT 09/01/2014
10/BHXH-GM Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 và một số nội dung về công tác cán bộ 07/01/2013
03/BHXH-GĐBHYT V/v thanh toán chi phí thuốc BHYT theo kết quả trúng thầu năm 2013 -2014 03/01/2014
01/GM-BHXH Giấy mời họp v/v triển khai nhiệm vụ năm 2014 03/01/2014
898/BHXH-GĐBHYT V/v ký hợp đồng KCB BHYT năm 2014 và quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2013 24/12/2013
897/BHXH-GĐBHYT V/v bổ sung mã số ghi trên thẻ BHYT do BHXH TP Hồ Chí Minh phát hành 24/12/2013
874/BHXH-CST V/v hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2014 18/12/2013
864/BHXH-PT V/v báo cáo tiến độ thu BHXH, BHYT 17/12/2013
860/BHXH-PT V/v hướng dẫn công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2014 13/12/2013
853/BHXH-GDBHYT V/v thực hiện kết quả đấu thầu mua thuốc năm 2013-2014 12/12/2013
 
Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt giá thuốc
Giá thuốc hiện rất cao, càng đấu thầu càng lên cao, suy cho cùng thì người bệnh phải chịu nên quản lý giá thuốc như thế nào là vấn đề mà Thủ tướng Chính phủ...