Văn bản BHXH tỉnh Thanh Hóa - Trang tin điện tử Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hoá
23:42 ICT Thứ bảy, 25/10/2014
*Hãy tích cực tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế để đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình và xã hội - Đường dây nóng:0373852869; email: duongdaynongbhxhthanhhoa@gmail.com *
Mã số Trích yếu Ngày ban hành
373/GM-BHXH Giấy mời họp thống nhất quản lý đối tượng tham gia BHYT thuộc ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng 3/06/2014
353/GM-BHXH Giấy mời triển khai chi tiết kế hoạch thực hiện Đề án "Thí điểm phương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ" 27/5/2014
339/BHXH-PT V/v phân loại nợ BHXH, BHYT định kỳ hằng quý, năm 20/5/2014
325/GM-BHXH Giấy mời Hội nghị v/v thí điểm triển khai thực hiện phương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ 14/5/2014
317/BHXH-CST V/v rà soát thẻ BHYT cấp trùng năm 2013 12/5/2014
278/QĐ-BHXH V/v cử viên chức đi học lớp đào tạo nghiệp vụ văn thư lưu trữ năm 2014 05/05/2014
249/GM-BHXH Hội nghị giao ban công tác quý I/2014 23/04/2014
230/BHXH-HCTH V/v triển khai đánh giá nội bộ HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 11/4/2014
174/GM-BHXH 174/GM-BHXH:Giấy mời v/v triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 21/03/2014
142/GM-BHXH Giấy mời Hội nghị đại biểu cán bộ - công chức, viên chức năm 2014 11/3/2014
96/GM-BHXH Giấy mời v/v triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 14/02/2014
87/BHXH_HCTH V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 10/02/2014
20/BHXH-GĐBHYT V/v yêu cầu nộp báo cáo theo Công văn số 849/BHXH-GĐBHYT và Công văn số 853/BHXH-GĐBHYT 09/01/2014
10/BHXH-GM Giấy mời Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 và một số nội dung về công tác cán bộ 07/01/2013
03/BHXH-GĐBHYT V/v thanh toán chi phí thuốc BHYT theo kết quả trúng thầu năm 2013 -2014 03/01/2014
 

Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi)

Sửa đổi Luật BHXH: Phải bảo đảm lợi ích tốt hơn cho NLĐ
Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đang diễn ra. Phóng viên Báo BHXH đã có cuộc phỏng vấn TS.Bùi Sỹ Lợi-...
Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt giá thuốc
Giá thuốc hiện rất cao, càng đấu thầu càng lên cao, suy cho cùng thì người bệnh phải chịu nên quản lý giá thuốc như thế nào là vấn đề mà Thủ tướng Chính phủ...