5B-HSB

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Thể loại Biểu mẫu
Lĩnh vực Biểu mẫu
Cơ quan ban hành BHXH tỉnh Thanh Hóa
Người ký

Nội dung

Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau