Các loại giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, ghi, điều chỉnh thẻ bhyt

Số kí hiệu PL03
Ngày ban hành 01/01/2018
Thể loại Biểu mẫu
Lĩnh vực Biểu mẫu
Cơ quan ban hành BHXH tỉnh Thanh Hóa
Người ký