Mẫu TK2-TS

Số kí hiệu
Ngày ban hành
Thể loại Biểu mẫu
Lĩnh vực Biểu mẫu
Cơ quan ban hành BHXH tỉnh Thanh Hóa
Người ký

Nội dung

Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế