Một số chức năng mới trên cổng tiếp nhận dữ liệu

Số kí hiệu GĐBHYT
Ngày ban hành 19/09/2017
Thể loại Hỗ hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế
Lĩnh vực Hỗ hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành BHXH Việt Nam
Người ký

Nội dung

Một số chức năng mới  trên cổng tiếp nhận dữ liệu