Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS)

Số kí hiệu TK3-TS
Ngày ban hành 01/01/2018
Thể loại Giao dịch điện tử
Lĩnh vực Biểu mẫu
Cơ quan ban hành BHXH tỉnh Thanh Hóa
Người ký