Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Số kí hiệu TK1-TS
Ngày ban hành 01/01/2018
Thể loại Biểu mẫu
Lĩnh vực Biểu mẫu
Cơ quan ban hành BHXH tỉnh Thanh Hóa
Người ký

Nội dung

Tờ khai tham gia BHXH, BHYT