V/v bổ sung hàm tra cứu thông tin thẻ BHYT và một số chức năng mới trên Cổng tiếp nhận dữ liệu

Số kí hiệu 1022/BHXH-CNTT
Ngày ban hành 13/09/2017
Thể loại Hỗ hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế
Lĩnh vực Hỗ hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành BHXH tỉnh Thanh Hóa
Người ký

Nội dung

V/v bổ sung hàm tra cứu thông tin thẻ BHYT và một số chức năng mới trên Cổng tiếp nhận dữ liệu