STT Trích yếu
1 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
2 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích
3 (Cấp tỉnh)Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
4 (Cấp tỉnh)Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH
5 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
6 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ số 52/2013/QĐ-TTg
7 (Cấp tỉnh/huyện)Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.
8 (Cấp tỉnh/huyện) Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp
9 (Cấp tỉnh/huyện)Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận
10 (Cấp tỉnh/huyện)Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
11 (Cấp huyện) Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
12 (Cấp tỉnh/huyện)Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
13 (Cấp tỉnh/huyện)Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà
14 (Cấp tỉnh/huyện) Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT
15 (Cấp tỉnh/huyện) Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
16 (Cấp tỉnh/huyện) Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
17 (Cấp tỉnh/huyện)Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
18 (Cấp tỉnh/huyện)Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
19 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam
20 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát
21 (Cấp tỉnh)Giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN đối với NLĐ đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN
22 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã
23 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu
24 (Cấp tỉnh/huyện) Giải quyết hưởng chế độ ốm đau
25 (Cấp tỉnh/huyện) Giải quyết hưởng chế độ thai sản
26 (Cấp tỉnh/huyện)Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN
27 (Cấp huyện) Giải quyết hưởng BHXH một lần