Thủ tục theo chủ đề: Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN

STT Tên Thủ tục
1 (Cấp tỉnh) Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
2 (Cấp tỉnh) Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT
3 (Cấp huyện) Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh
4 (Cấp huyện) Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
5 (Cấp huyện) Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT
6 (Cấp huyện) Khám chữa bệnh BHYT
7 (Cấp huyện) Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
8 (Cấp huyện) Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với cơ sở KCB BHYT
9 (Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ ốm đau
10 (Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài
11 (Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai
12 (Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con
13 (Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi
14 (Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết
15 (Cấp tỉnh) Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết
16 (Cấp tỉnh) Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
17 (Cấp tỉnh) Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu
18 (Cấp tỉnh) Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động một lần đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu
19 (Cấp tỉnh) Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động do thương tật tái phát
20 (Cấp tỉnh) Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp hàng tháng đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu
21 (Cấp tỉnh) Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp một lần đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp lần đầu
22 (Cấp tỉnh) Giải quyết trợ cấp bệnh nghề nghiệp do bệnh tật tái phát đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc
23 (Cấp tỉnh) Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
24 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc
25 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng lương hưu đối với người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc
26 (Cấp tỉnh) Giải quyết chế độ hưu trí và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, chờ đủ tuổi hưởng lương hưu và trợ cấp
27 (Cấp tỉnh) Giải quyết trợ cấp BHXH một lần (áp dụng đối với các tỉnh chưa phân cấp cho BHXH huyện giải quyết)
28 (Cấp tỉnh) Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)
29 (Cấp tỉnh) Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết
30 (Cấp tỉnh) Giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết
31 (Cấp tỉnh) Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, chết (kể cả chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)
32 (Cấp tỉnh) Giải quyết CĐ tử tuất 1 lần đối với thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả người chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp, người tự đóng tiếp BHXH bắt buộc), người tham gia BHXH tự nguyện, chết
33 (Cấp tỉnh) Giải quyết chế độ tử tuất một lần đối với thân nhân người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, chết.
34 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về.
35 (Cấp tỉnh) Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú ở tỉnh, thành phố khác
36 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
37 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
38 (Cấp tỉnh) Xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã để tính hưởng BHXH theo Quyết định số 250/QĐ-TTg
39 (Cấp huyện) Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh trong nước
40 (Cấp huyện) Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài
41 (Cấp huyện) Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai
42 (Cấp huyện) Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con
43 (Cấp huyện) Quyết toán chế độ thai sản đối với người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi
44 (Cấp huyện) Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết
45 (Cấp huyện) Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết
46 (Cấp huyện) Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
47 (Cấp huyện) Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
48 (Cấp huyện) Giải quyết trợ cấp BHXH một lần
49 (Cấp tỉnh) Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới hoặc tỉnh khác chuyển đến
50 (Cấp huyện) Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp