Thủ tục theo chủ đề: Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

STT Tên Thủ tục
1 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg
2 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg
3 (Cấp tỉnh)Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH
4 (Cấp tỉnh)Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác
5 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích
6 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
7 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư
8 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã
9 (Cấp tỉnh) Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
10 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát
11 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu
12 (Cấp huyện) Giải quyết hưởng BHXH một lần
13 (Cấp tỉnh/huyện) Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
14 (Cấp tỉnh/huyện) Giải quyết hưởng chế độ thai sản
15 (Cấp tỉnh/huyện) Giải quyết hưởng chế độ ốm đau