Thủ tục theo chủ đề: Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH

STT Tên Thủ tục
1 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ số 52/2013/QĐ-TTg
2 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
3 (Cấp tỉnh)Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH
4 (Cấp tỉnh)Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
5 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích
6 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
7 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam
8 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã
9 (Cấp tỉnh)Giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN đối với NLĐ đã bị TNLĐ, BNN nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN
10 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát
11 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu
12 (Cấp huyện) Giải quyết hưởng BHXH một lần
13 (Cấp tỉnh/huyện)Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN
14 (Cấp tỉnh/huyện) Giải quyết hưởng chế độ thai sản
15 (Cấp tỉnh/huyện) Giải quyết hưởng chế độ ốm đau