(Cấp huyện) Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

2 Tên thủ tục hành chính Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người tham gia BHYT làm đơn đề nghị theo quy định gửi người SDLĐ để làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH đổi thẻ BHYT (đối với trường hợp đang làm việc) hoặc gửi trực tiếp cho cơ quan BHXH (đối với trường hợp đã nghỉ việc).
2. Bước 2: Cơ quan BHXH  kiểm tra, đối chiếu nội dung đề nghị điều chỉnh với các giấy tờ liên quan, nếu đủ điều kiện thì in, đổi thẻ BHYT.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
  Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
a) Trường hợp nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH:
- Đơn đề nghị đổi thẻ BHYT (Mẫu TK01-TS).
- Thẻ BHYT cũ.
- Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.
b) Trường hợp nộp hồ sơ thông qua người SDLĐ: thêm danh sách đề nghị.
2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
  Thời hạn giải quyết Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
  Đối tượng thực hiện Cá nhân và tổ chức
  Cơ quan thực hiện BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Thẻ BHYT
  Lệ phí 2.000 đồng/thẻ
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (D01-TS)
 
  Yêu cầu, điều kiện Không
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
- Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 3/2/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ BHYT.
- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về sửa đôi một số nội dung tại các Quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
- Quyết định 1366/QĐ-BHXH ngày 12/12/2014 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.