(Cấp tỉnh) Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú ở tỉnh, thành phố khác

 
 27
Tên thủ tục hành chính Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú ở tỉnh, thành phố khác
    Trình tự thực hiện 1. Bước 1:
- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nộp hoặc gửi theo đường bưu điện hồ sơ đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đang chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng;
- Người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng nộp hoặc gửi theo đường bưu điện hồ sơ đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho BHXH tỉnh nơi đang quản lý hồ sơ chờ.
 2. Bước 2:
- BHXH cấp huyện nơi chuyển đi: Tiếp nhận đủ hồ sơ từ người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và  người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng (gọi chung là người đề nghị), chuyển BHXH tỉnh, thành phố;
- BHXH tỉnh, thành phố nơi chuyển đi: Tiếp nhận hồ sơ từ BHXH cấp huyện hoặc từ người đề nghị, hoàn thiện hồ sơ chuyển theo đường công vụ đến BHXH tỉnh, thành phố nơi người đề nghị chuyển đến.
- BHXH tỉnh, thành phố nơi chuyển đến: Khi nhận được hồ sơ chuyển đến, thông báo cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến làm thủ tục đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc cho người chờ hưởng chế độ biết về việc đã tiếp nhận hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
3. Bước 3: Người lao động khi nhận được thông báo đến cơ quan BHXH nơi cư trú (theo địa chỉ ghi trong thông báo) để làm thủ tục đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc đến khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến làm thủ tục hưởng.   
     Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa
    Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:
    - Hồ sơ đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng gồm: Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu số 16A-HSB, 01 bản chính). Trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ở nơi có phụ cấp khu vực mà chuyển đến nơi hưởng mới có phụ cấp khu vực thì có thêm bản sao hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới. Trường hợp không thống nhất về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân và hồ sơ hưởng BHXH thì cần nêu rõ trong đơn kèm theo bản chụp chứng minh nhân dân.
  - Hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng gồm: Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu số 16B-HSB, 01 bản chính). Trường hợp không thống nhất về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân và hồ sơ BHXH thì cần nêu rõ trong đơn kèm theo bản chụp chứng minh nhân dân.
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
    Thời hạn giải quyết - Giải quyết chuyển đi: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn đề nghị di chuyển;
- Thông báo khi chuyển đến: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển đến.
    Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân
    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính BHXH tỉnh, thành phố
    Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thông báo của tổ chức BHXH
 
    Lệ phí Không
    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai - Mẫu số 16A-HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;
 - Mẫu số 16B-HSB Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
    Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính - Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có yêu cầu chuyển hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng đến nơi cư trú thuộc tỉnh, thành phố khác;
-  Người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có yêu cầu chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đến nơi cư trú thuộc tỉnh, thành phố khác.
    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006; có hiệu lực ngày 01/01/2007.
- Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014.
- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt nam, có hiệu lực từ ngày 01/11/2014.
- Quyết định 1366/QĐ-BHXH ngày 12/12/2014 2014 của BHXH Việt nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
 
Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế