(Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg


 28
Tên thủ tục hành chính Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg
  Trình tự thực hiện - Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện hoặc gửi qua đường bưu điện đến BHXH tỉnh
- Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ từ người lao động, chuyển BHXH tỉnh
- Bước 3:
+ BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ từ NLĐ, từ BHXH huyện; giải quyết và trả hồ sơ đã giải quyết cho BHXH huyện
+ BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ đã giải quyết từ BHXH tỉnh, thành phố để trả cho người lao động.
   Cách thức thực hiện Tại trụ sở BHXH tỉnh.
  Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01- QĐ613, bản chính);
- Trường hợp hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động do BHXH tỉnh quản lý không có hoặc bị thiếu, tùy theo từng trường hợp cụ thể người lao động nộp bổ sung:
+ Quyết định của cơ quan, đơn vị cho nghỉ việc vì mất sức lao động (bản chính);
+ Phiếu cá nhân đối với trường hợp tại mặt sau của Quyết định nghỉ việc không ghi quá trình công tác (bản chính);
+ Biên bản giám định y khoa (trừ trường hợp nghỉ việc vì mất sức lao động theo Nghị quyết 16-HĐBT ngày 8/2/1982) (bản chính);
+ Quyết định hoặc Thông báo thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (bản chính).
Đối với trường hợp có bản chính Bản trích lục hồ sơ mất sức lao động của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì được sử dụng thay cho hồ sơ mất sức lao động nêu trên.
- Trường hợp người bị phạt tù nhưng không được hưởng án treo đã chấp hành xong hình phạt tù; người bị Tòa án tuyên bố là mất tích trở về; người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao được chứng thực) hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích trở về (bản sao được chứng thực) hoặc Quyết định trở về nước định cư hợp pháp (bản sao được chứng thực).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
  Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Cá nhân và tổ chức
  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính BHXH tỉnh, thành phố.
  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hưởng trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 02-QĐ613)
  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số 01-QĐ613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng.
  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính Có thời gian công tác thực tế từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm:
- Đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động mà không thuộc diện được tiếp tục hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
- Đã hết tuổi lao động (nam đủ 60 tuổi trở lên, nữ đủ 55 tuổi trở lên).
  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính - Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ;
- Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế.
- Công văn số 2834/BHXH-CSXH ngày 09/7/2010 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thực hiện trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg đối với người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp MSLĐ.
- Công văn số 1594/BHXH-CSXH ngày 22/4/2011 của BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ613/QĐ-TTg.
- Công văn số 3984/BHXH-CSXH ngày 28/9/2011 của BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung về đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg.
- Công văn số 5371/BHXH-CSXH ngày 16/12/2011 của BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung về thực hiện trợ cấp hàng tháng theo QĐ số 613/QĐ-TTg.
Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế