(Cấp tỉnh/huyện)Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được NSNN hỗ trợ 1

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

4. Tên thủ tục hành chính Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng
  Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người tham gia nộp hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần hồ sơ.
2. Bước 2: cơ quan BHXH
2.1. Bộ phận một cửa: nhận hồ sơ của người tham gia, kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn, chuyển hồ sơ cho Phòng/Tổ Quản lý thu. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại.
2.2. Phòng/Tổ Quản lý thu: kiểm tra hồ sơ, phối hợp Phòng/Tổ KH-TC xác định số tiền hoàn trả, trình Giám đốc BHXH.
2.3. Giám đốc BHXH ra quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).
2.4. Phòng/Tổ KH-TC hoàn trả cho người tham gia.
  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.
  Thành phần hồ sơ a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
b) Sổ BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện; tất cả các sổ BHXH có thời gian BHXH, BHTN trùng nhau.
 c) Bản sao chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết.
d) Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).
  Số lượng hồ sơ 01 bộ
  Thời hạn giải quyết - Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (tham gia BHXH tự nguyện, tham gia BHYT theo hộ gia đình và ngân sách hỗ trợ).
- Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN).
  Đối tượng thực hiện Cá nhân
  Cơ quan thực hiện - BHXH tỉnh
- BHXH huyện
  Kết quả thực hiện Tiền đóng BHYT
  Lệ phí Không
  Tên mẫu biểu, mẫu tờ khai - Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS).
  Yêu cầu, điều kiện Không