Thủ tục theo cơ quan ban hành: BHXH tỉnh Thanh Hóa và cấp huyện

STT Tên Thủ tục
1 (Cấp tỉnh/huyện)Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
2 (Cấp tỉnh/huyện)Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
3 (Cấp tỉnh/huyện) Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
4 (Cấp tỉnh/huyện) Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
5 (Cấp tỉnh/huyện) Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT
6 (Cấp tỉnh/huyện)Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà
7 (Cấp tỉnh/huyện)Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
8 (Cấp huyện) Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH
9 (Cấp tỉnh/huyện)Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
10 (Cấp tỉnh/huyện)Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận
11 (Cấp tỉnh/huyện) Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH
12 (Cấp huyện)Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.
13 (Cấp tỉnh/huyện)Truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp TC BHXH trong các TH: Hết hạn hưởng, không còn tên trên DS chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận; người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận
14 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg
15 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg
16 (Cấp tỉnh)Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH
17 (Cấp tỉnh)Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác
18 (Cấp tỉnh)Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích
19 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng chế độ tử tuất
20 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư
21 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã
22 (Cấp tỉnh) Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
23 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát
24 (Cấp tỉnh) Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu
25 (Cấp huyện) Giải quyết hưởng BHXH một lần
26 (Cấp tỉnh/huyện) Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
27 (Cấp tỉnh/huyện) Giải quyết hưởng chế độ thai sản
28 (Cấp tỉnh/huyện) Giải quyết hưởng chế độ ốm đau